Upravit stránku
Vybrali jsme nejčastěji kladené dotazy k tepelným čerpadlům země - voda od návštěvníků našeho webu a seřadili je do tří tematických oblastí.

Obecné otázky k tepelným čerpadlům země - voda


Vrty pro tepelná čerpadla země – voda

 • Je možné vrtat všude a do jakéhokoli podloží?

  V naprosté většině území ČR je možné geotermální vrty provádět. Jsou lokality vhodnější a méně vhodné z hlediska realizace. Záměr je vždy nutné posoudit odborníkem (hydrogeologem). Existují lokality typicky lázeňské oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů, kde jsou tyto záměry zcela vyloučeny nebo omezeny (omezení hloubky vrtu).

  Více o vrtech pro tepelná čerpadla

 • Podle čeho se určuje hloubka vrtu pro systém tepelného čerpadla?
  Hloubku vrtu ovlivňuje spousta faktorů. Těmi zásadními jsou velikost, vlastnosti a provoz objektu a samozřejmě vlastnosti podloží, ve kterém bude vrt umístěn. V určitých oblastech jsou omezení hloubky vrtu ze strany úřadů/ochranných pásem. Z tohoto důvodů může být následně místo jednoho hlubšího vrtu vyvrtáno více mělčích vrtů.
 • Jak jsou vrty pro tepelná čerpadla prostorově náročné?

  Vrty samotné nijak prostorově náročné nejsou. Je však důležité, již při návrhu jejich umístění, brát v potaz budoucí stavby, stromy apod., aby byl návrh a následně projekt přizpůsoben. Není vhodné nad vrty nebo v jejich těsné blízkosti sázet stromy nebo budovat novostavby, protože je zde riziko poškození potrubních částí vrtu a jeho dopojení. Na místech, kde jsou umístěny vrty je možné např. parkovat auta. Mnohdy se dají vrty umístit pod samotný objekt, který tepelná čerpadla využívá.

  Veškerá technologie je umístěna pod povrchem země. K záhlaví vrtů není zapotřebí přístup, tudíž není nutné instalovat jímky nad jednotlivé vrty. Jediným přístupným místem je sběrná jímka, případně rozdělovač/sběrač, při realizaci více vrtů, která slouží ke sloučení vrtů. Dále je pak vedena pouze dvojice potrubí až do technické místnosti.

 • Jaké náležitosti potřebuji, abych mohl nechat udělat vrt pro tepelné čerpadlo na svém pozemku?

  Záměr je možné zhotovit na základě povolení, které vydá místně příslušný stavební úřad a odbor pro životní prostředí. Tyto úřady budou požadovat náležitou projektovou dokumentaci s hydrogeologickým posudkem. Se vším vám samozřejmě rádi poradíme, nebo vyřešíme za vás. 

  Dokumentace k vrtům pro tepelná čerpadla​​​​​​​

 • Jak se průměrně pohybuje cena hlubokého vrtu?

  Cenu vrtu pro tepelné čerpadlo ovlivňuje několik faktorů. Jedná se především o typ podloží, přičemž u stabilního podloží jsou vrty levnější. Dále cenu vrtu ovlivňuje hloubka, do které je potřeba vrtat a průměr samotného vrtu.  Běžné ceny vrtů pro tepelná čerpadla se pohybují kolem 950 Kč/m bez DPH. Je ovšem třeba k ceně připočítat náklady na dopravu + napojení do strojovny, včetně zemních prací. Konečná cena se tak stanovuje individuálně.

  Vyplatí se tepelné čerpadlo v rodinném domě?​​​​​​​

 • Kolik vrtů potřebuji pro průměrně velký rodinný dům?
  Hloubka a počet vrtů je ovlivněn mnoha faktory. Návrh pro standardní rodinný dům se pohybuje od jednoho do dvou vrtů s hloubkou od 70 do 125 m. Pro nejčastěji řešený rodinný dům o velikosti cca 120-130 m2 v dnes už běžném nízkoenergetickém standardu postačí zpravidla jeden vrt o hloubce do 100 m.
 • Mohu prostřednictvím vrtu pro tepelné čerpadlo v létě chladit? A jak to funguje?

  Většina lidí samozřejmě ví, že se tepelné čerpadlo používá k topení a ohřevu vody. Ne zcela všichni ale vědí, že tepelná čerpadla země – voda lze běžně využít i aktivnímu a pasivnímu chlazení objektů. V případě ekonomicky šetrnějšího, ale méně efektivního pasivního chlazení se jedná o provoz, při kterém je využíván pouze přirozený tok tepla z teplejšího zdroje (obytný prostor) do studenějšího (zemní kolektor nebo vrt). U efektivnějšího aktivního chlazení se jedná v podstatě o reverzní chod tepelného čerpadla. Více o chlazení tepelným čerpadlem.

 • Jaká je životnost vrtu pro tepelné čerpadlo?
  Životnost primárního okruhu (vrty, kolektory) je při správném návrhu teoreticky neomezená (uvažuje se s životností 80 a více let).
 • Jaké údaje potřebujete znát pro zpracování nabídky na vrt pro tepelné čerpadlo?

  V první fázi zadání potřebujeme znát:

  • Přesnou adresu vašeho domu
  • Tepelnou ztrátu vašeho domu
  • Počet osob pro přípravu teplé vody (pokud má být pomocí tepelného čerpadla připravována)
  • Informaci, zda se uvažuje i s chlazením, či jiné spotřebě tepla (bazén)
  • Ideálně základní situační výkres a půdorysy objektu

  Pokud tyto všechny udaje znáte, tak můžete vyplnit tento formulář, a my vám nabídku na systém tepelného čerpadla země - voda vypracujeme. 


Zemní kolektory pro tepelná čerpadla země – voda

 • Záleží na orientaci pozemku (zahrady) při instalaci zemního kolektoru tepelného čerpadla?

  Záleží. Více osluněný pozemek má vyšší teplotu zeminy než pozemek zastíněný (například severní svah). Nicméně s přihlédnutím na umístnění zemního kolektoru již při návrhu lze využít i tyto plochy jako primární zdroj pro tepelná čerpadla.

 • Musí být zahrada rovná, nebo lze zemní kolektor instalovat i do svahu?
  Zemní plošný kolektor je možné instalovat i do svahu. Je však zapotřebí držet se základního pravidla, kdy sběrná jímka, případně rozdělovač/sběrač, musí být umístěny v nejvyšším bodě a jednotlivé smyčky kolektoru musí být instalovány ve spádu směrem ke koncům smyček. Jakmile v jakékoliv části smyčky došlo ke stoupání a následnému klesání, docházelo v těchto místech k zavzdušňování a kolektor by byl nefunkční.
 • Jak velká musí být zahrada pro instalaci zemního plošného kolektoru?

  Velikost zemního plošného kolektoru a s tím spojená velikost pozemku je závislá na mnoha faktorech. Těmi zásadními jsou velikost, vlastnosti a provoz objektu a samozřejmě vlastnosti podloží, ve kterém bude plošný kolektor umístěn.

  Pro nejčastěji řešený rodinný dům, o velikosti cca 120-130 m2 v dnes už běžném nízkoenergetickém standardu, postačí plocha kolektoru cca 250 m2.
 • Musí být zahrada pro zemní plošný kolektor úplně prázdná?

  V místech, kde je instalován zemní plošný kolektor se nedoporučuje sázet vzrostlé stromy a plánovat jakoukoliv výstavbu se základy. Stejně tak pod zpevněnými plochami typicky terasy není vhodné kolektor umisťovat (malá regenerace zastíněného kolektoru).

 • Jaké údaje potřebujete znát pro zpracování nabídky na zemní kolektor?
  • Přesnou adresu vašeho domu
  • Tepelnou ztrátu vašeho domu
  • Počet osob pro přípravu teplé vody (pokud má být pomocí tepelného čerpadla připravována)
  • Informaci, zda se uvažuje i s chlazením, či jiné spotřebě tepla (bazén)
  • Ideálně základní situační výkres a půdorysy objektu
  • Z důvodu většího rozsahu zemních prací je dobré mít k dispozici závěry z IGP nebo HG posudku, abychom včas odhalili možné komplikace s těžitelností podloží.
 • Mám před domem pěknou rovnou zahradu, ale rostou mi tam stromy, kterých se nechci zbavit. Je možné místo zemního kolektoru instalovat geotermální energetické koše?
  Využít geotermální energetické koše místo zemního plošného kolektoru je samozřejmě možné, investiční náklady jsou však u tohoto systému vyšší. Systém košů je vhodné realizovat v oblastech s vysokou hladinou podzemní vody, ideálně s vetší propustností (typicky bývalá koryta řek, oblasti v těsné blízkosti vodotečí), kde je možné využít potenciálu dynamiky podloží. Zde je ideální uplatnění tohoto systému.
 • Jak hluboký výkop je nutný pro zemní kolektor?

  Optimální hloubka výkopu se pohybuje mezi 1,2 -1,5 m. Při nižších hloubkách hrozí snížená účinnost z hlediska zimních mrazů, při větších hloubkách kolektory hůře přirozeně regenerují.

Kvalitní tepelné čerpadlo je jen polovina úspěchu

Požadujte i kvalitní příslušenství a vystrojení pro své tepelné čerpadlo! Jen tak dosáhnete maximálního výkonu a životnosti celého systému tepelného čerpadla. 

Nenašli jste zde odpověď na svou otázku? Zeptejte se nás. Odpovíme vám co nejdříve.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k zajištění své funkčnosti a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s jejich využívaním. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti