Upravit stránku

Zdrojem tepla pro systém tepelného čerpadla země – voda je energie obsažená v zemi nebo ve spodní vodě, která je dále předávána topné vodě. Zemní tepelná čerpadla, někdy také slangově „zemáky“, potřebují k jímání energie ze zemského masívu hlubinné vrty nebo plošné kolektory. Vhodně zvolněný systém tepelného čerpadla země-voda včetně kvalitního příslušenství může být vaším jediným zdrojem tepla / chladu a teplé užitkové vody (TUV). I přesto, že pořizovací cena celého systému tepelného čerpadla země-voda je vyšší než cena ostatních konvenčních zdrojů vytápění, tak návratnost investice do něj bývá poměrně rychlá, a to díky výrazným úsporám na vytápění a chlazení. Tento typ tepelného čerpadla patří k těm nejúčinnějším, a navíc je vhodný i do oblastí s mrazivým podnebím.

tepelná čerpadla země-voda

Jak vlastně funguje tepelné čerpadlo země – voda?

Svým principem se zemní tepelné čerpadlo zjednodušeně podobá běžné lednici, která funguje na podobném systému. Nemrznoucí směs zahřívaná teplem z venkovního prostředí je odváděna do tzv. výparníku, jenž je součástí každého tepelného čerpadla. Ve výparníku se získané nízkopotenciální teplo předává chladivu, které koluje uvnitř čerpadla. Chladivo se vypařuje a tento plyn je nasáván kompresorem, který plynné chladivo prudce stlačí a díky této kompresi vzroste jeho teplota. Nízkopotenciální teplo je tedy zahřáto na teplotní hladinu cca 80°C. Dále chladivo putuje do kondenzátoru, kde předává tepelnou energii topné vodě, která koluje ve vnitřním, tzv. sekundárním tepelném okruhu. Chladivo poté proudí přes expanzní ventil, který ho ochlazuje, opět do výparníku, kde se celý cyklus stále opakuje.

Životnost tepelného čerpadla země/voda

Životnost samotného tepelného čerpadla země/voda je dána především životností kompresoru. Ta se však liší podle značky, kvality tepelného čerpadla a počtu startů, takže jde o velmi relativní hodnotu. Počet startů lze u kompresoru značně ovlivnit správným dimenzováním výkonu tepelného čerpadla. Nicméně však můžeme zjednodušeně tvrdit, že kvalitní a správně nadimenzované čerpadlo země/voda vydrží i více než 20 let. Poté je možné provést generální opravu a čerpadlo bezproblémově provozovat řadu dalších let.

Kvalitním tepelným čerpadlem vše ale zdaleka nekončí. Jde jen o polovinu úspěchu! Životnost celého systému značně ovlivňuje kvalita příslušenství a vystrojení primárního okruhu tepelného čerpadla. Jde zejména o kvalitu použitého potrubí, geotermálních sond, rozdělovačů a sběračů atd.

Výhody tepelných čerpadel země-voda

 • Nižší spotřeba elektřiny – až o 30 % oproti vzduchovým tepelným čerpadlům
 • Vysoká účinnost a stabilní topný výkon nezávislí na venkovní teplotě
 • Netrpí námrazou výparníku jako vzduchová tepelná čerpadla
 • Technická spolehlivost
 • Nízká hlučnost a bezúdržbový systém
 • Dlouhá životnost čerpadla i vystrojení
 • Investiční náklady srovnatelné se vzduchovými čerpadly
 • Ekonomický a ekologický provoz
 • Vhodné pro větší objekty a novostavby
 • V létě umí i chladit

Navštivte sekci s často kladenými dotazy k tepelným čerpadlům

Zeptejte se nás! Jsme specialisté na tepelná čerpadla...

 • Vyplněním Města / PSČ se váš dotaz dostane rychleji ke správnému obchodně technickému zástupci, který vás případně kontaktujte pro upřesnění informací.