Upravit stránku

Ušetřete díky tepelnému čerpadlu

Při současném nárůstu cen energií je na dohled doba, kdy v zatepleném rodinném domě utratíme za plyn na vaření, ohřívání vody a topení 40 až 50 000 korun ročně. Statistiky přitom uvádějí, že téměř 75 % energie padne na topení.

Kdo nehodlá platit přemrštěné částky monopolním dodavatelům energií, kdo si chce dopřát základní komfort, a přitom složitě netopit uhlím nebo dřevem, kdo chce být ohleduplný k životnímu prostředí, ten si pořizuje tepelné čerpadlo - a platí jen čtvrtinu nákladů. Tepelná čerpadla využívají sluneční a geotermální energii akumulovanou v zemi, ve spodní i povrchové vodě a ve vzduchu. Tato stále se obnovující energie je prakticky nevyčerpatelným zdrojem tepla, za který se nic neplatí. Oproti teplým geotermálním pramenům, které je možné využít k přímému vytápění obytných domů, teplo získané ze země, vzduchu a vody se nejprve musí upravit. Když čerpadlo odčerpá z okolí teplo dosahující přibližně 8°C a převede je na vyšší hodnotu, dokáže následně ohřát vodu pro vytápění v radiátorech nebo užitkovou vodu na 50°C a více. K provozu potřebuje tepelné čerpadlo jen velmi malé množství elektřiny, přičemž za každou takto spotřebovanou kWh elektřiny dodá do topného systému 3 až 5 kWh tepla zdarma. V porovnání s topným olejem má čerpadlo o více než polovinu nižší emise oxidu uhličitého a oxidu siřičitého plus o dvě třetiny nižší emise oxidů dusíku.
Tepelné čerpadlo cena

Tepelná čerpadlo není zadarmo, ale...

Pořízení tepelného čerpadla není nejlevnější investice, proto zvažujte, přemýšlejte, ptejte se.

Jaká je tedy návratnost tepelného čerpadla?

Úspory dosahované tepelnými čerpadly jsou při dnešních cenách energií tak vysoké, že investice se během několika málo let vrátí. V novostavbě je návratnost 5 až 8 let, v objektu, kde bylo nutné rekonstruovat stávající topení na zemní plyn nebo na elektřinu činí návratnost přibližně 8 až 11 let.

Jaká je životnost tepelného čerpadla a jeho dílů? 

Životnost elektroniky u oběhových čerpadel je stejná jako u jiných zdrojů tepla např. plynových kotlů. Kvalitní kompresor u tepelných čerpadel by měl vydržet 20 let. Více o životností tepelných čerpadel... 


Jaké tepelné čerpadlo zvolit?

Při vybírání tepelného čerpadla se neorientujte pouze podle ceny nebo značky, ale poraďte s odborníky. Významnou roli totiž hraje jak typ vašeho domu, tak lokalita.

Teplo z hloubkového vrtu (země - voda)

Systém využívá skutečnosti, že již několik metrů pod zemí je celoročně konstantní teplota. Teplo se získává 70 až 120 m hlubokým vrtem o průměru 14 cm. Vrty se provádějí v blízkosti stavby, v novostavbách seumísťují i pod budovu. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla je podle geologických podmínek potřeba 12 až 18 m vrtu.
Jak to funguje: do vrtu se vloží plastová sonda s nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Čerpadlo převede teplo na vyšší hodnotu a předá ho k vytápění domu nebo k ohřevu teplé užitkové vody.
Výhody: stabilní teplota zdroje tepla z vrtu, vysoký topný faktor. V létě se dá využít jako levný zdroj chladu pro klimatizaci. Zařízení lze instalovat ve většině lokalit.

Teplo z povrchu země (země - voda)

Teplo odebírá plošný kolektor z plastových trubek s nemrznoucí směsí uložených v okolí domu v hloubce 1,2 až 1,5m. Velikost plochy pokryté trubkami je asi dvoj až trojnásobkem plochy vytápěné.
Jak to funguje: země ohřeje médium v trubkách o několik stupňů, čerpadlo teplo zpracuje jako u vrtu.
Pro a proti: levnější než vrt. Při správné instalaci nemá kolektor vliv na vegetaci. Zařízení je možné instalovat ve většině lokalit. Vyžaduje poměrně velký pozemek,protože trubky se ukládají ve vzdálenosti 1 m od sebe. Pro běžný rodinný dům je zapotřebí 200 až 400 m2.

Teplo z venkovního vzduchu (vzduch - voda)

Tepelné čerpadlo se instaluje buď uvnitř objektu, nebo na zahradě, terase nebo na střeše. Teplo odebírá z venkovního vzduchu a předává jej do vodního topného okruhu. Topná voda je ohřívaná až na 55°C, popřípadě až 75°C.
Pro a proti: rychlá, snadná a levná instalace bez zemních prací. Nízká pořizovací cena, možnost chlazení v létě, případně odvlhčování a čištění vzduchu. Dobrá tepelná čerpadla pracují i při teplotách - 20°C, kdy chybějící tepelnou energii automaticky zajišťuje doplňkový tepelný zdroj, který bývá (stejně jako u jiných systémů)součástí tepelného čerpadla.
Příklad použití: vytápění rodinného domu, ohřev teplé užitkové vody, ohřev vody v bazénu.

Teplo z venkovního vzduchu (vzduch - vzduch)

Zařízení je instalované vně objektu, teplo odebírá z venkovního vzduchu bez omezení venkovní teplotou.
Pro a proti: úsporný provoz, nízká pořizovací cena, možnost chlazení v létě, odvlhčování, čištění vzduchu. Má nižší výkon a je jím možné vytápět jen jeden prostor.
Příklad použití: přitápění v domech nebo bytech vytápěných přímotopy, sezónní temperování chat, vytápění a klimatizace zimních zahrad.

Teplo ze spodní vody (voda - voda)

Čerpadlo využívá skutečnosti, že v hloubkách od 10 metrů pod vodní hladinou se teplota celoročně pohybuje mezi 8 až 10°C. Použití tohoto systému vyžaduje vhodné geologické podloží, hloubku hladiny přibližně do 20 m a dostatečnou vydatnost zdroje vody. Důležité je i chemické složení vody.
Jak to funguje: voda se načerpá ze sací studny a odebere se z ní teplo. Tepla zbavená, ochlazená voda se vypustí do druhé, vsakovací studny.
Pro a proti: vysoký topný faktor, nižší investiční náklady v porovnání s vrty a plošnými kolektory. Řešení vyžaduje pro středně velký dům studnu s ověřenou vydatností 1800 l/hod.

Teplo z povrchové vody (voda - voda)

Teplo se odebírá z povrchové vody v rybníku nebo vodním toku pomocí plastových hadic položených na dně a naplněných nemrznoucí směsí.
Pro a proti: vysoký topný faktor, nižší investiční náklady. Pro běžný rodinný dům je zapotřebí 150 až 350 m2 vodní plochy. Znečištění povrchové vody a její mineralizace způsobují zanášení výměníků a potrubí. Instalace tohoto systému vyžaduje souhlas majitele rybníka nebo správce vodního toku.

Teplo z větracího vzduchu

Dokonale tepelně izolované moderní domy používají k výměně vzduchu nucené větrání, které se podílí na celkové spotřebě energie až 40 %. Tuto energii lze částečně získat zpět pomocí rekuperačních výměníků, nebo speciálním tepelným čerpadlem, které odebírá teplo z odcházejícího odpadního vzduchu přímo ve vzduchotechnickém potrubí.
Pro a proti: nižší pořizovací cena, rychlá a levná instalace, zajištění zdravého klimatu v budově, kompaktní řešení včetně elektrokotle a bojleru.


Kdo šetří, má tepelné čerpadlo

Jedno z nejstarších tepelných čerpadel v České republice oslavilo třicáté narozeniny - bylo totiž instalováno už v roce 1991.

Koncem roku 2008 u nás topilo a ohřívalo vodu přibližně 20 000 tepelných čerpadel různých systémů i značek. Je více než pravděpodobné, že třicetiprocentní roční nárůst posledních let bude kvůli neustálému zdražování energií rychle překonán. Mnozí z těch, kteří před časem investovali do tepelného čerpadla, už dnes topí a ohřívají vodu takřka zadarmo. Přesněji řečeno platí výrazně nižší účty, a to pouze za elektřinu potřebnou k fungování čerpadla. Je lhostejné, zda využívají vrt, plošný kolektor nebo vzduchové čerpadlo - všichni šetří jak své finanční prostředky, tak kvalitu ovzduší, mají teplo a teplou vodu, aniž by museli objednávat uhlí a dřevo, aniž by hlídali oheň v kotli, vynášeli popel a zametali smetí.

Komfort tepelného čerpadla

Starý, rekonstruovaný dům s vytápěnou plochou 330 m2, 2 dospělí a jejich četné návštěvy, dva zemní vrty od roku 2007, sezónní dohřívání venkovního bazénu, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 45 000 korun.

Rodinný dům s vytápěnou plochou 175 m2, 2 dospělí, 2 děti vyššího školního věku, tepelné čerpadlo vzduch - voda od roku 2007, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 32 000 korun.

Rodinný dům s vytápěnou a temperovanou plochou 300 m2, 3 bytové jednotky, 5 dospělých a 3 děti předškolního a nižšího školního věku, zemní vrt od roku 1997, dokonale zateplený dům, chlazení pod-krovního bytu, temperování dílny a sušárny, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 24 300 korun.

Rodinný dům s vytápěnou plochou 290 m2, 2 dospělí, 1 dítě předškolního, 1 dítě nižšího školního věku, tepelné čerpadlo vzduch - voda od roku 2006, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 24 000 korun.

Rodinný dům s vytápěnou plochou 250 m2, 2 dospělí a 2 děti nižšího školního věku, plošný kolektor od roku 2004, 800 m zakopaných trubek, sauna, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 22 000 korun.

Rodinný dům s vytápěnou plochou 250 m2, 2 dospělí, 1 dítě, tepelné čerpadlo vzduch - voda, od roku 2005 dokonale zateplený dům, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 16 000 Kč.

Starší, rekonstruovaný rodinný dům s vytápěnou plochou 150 m2, 4 dospělí, tepelné čerpadlo vzduch - voda od roku 2006, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 16 760 korun. (poznámka: při předchozím vytápění propan butanem rodina zaplatila 76 000 korun za rok; vytápění zemním plynem stálo 25 000 korun)

Rodinný dům s vytápěnou plochou 170 m2, 2 dospělí a 2 děti nižšího školního věku, zemní vrt 62 m a rekuperace použitého vzduchu od roku 2003, dokonale zateplený dům, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 13 500 korun.

Rodinný dům s vytápěnou plochou 126 m2, 2 dospělí, 2 děti předškolního věku, tepelné čerpadlo vzduch - voda od r. 2005, dokonale zateplený dům, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 13 640 korun.

Horská rekreační chalupa s užitnou plochou 250 m2, 2 dospělí a příležitostné návštěvy, plošný kolektor, ohřev vody, svícení a provoz elektrospotřebičů, roční účet za topení: 12 000 korun.

… a dalších 2000 spokojených uživatelů.
    

Máte dotazy ohledně ekonomiky tepelných čerpadel?

Tento web využívá cookies

Tento web používá k zajištění své funkčnosti a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s jejich využívaním. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti