Upravit stránku
Společnost GEROtop je již 19 let lídr v oblasti využití zemního tepla a chladu. Naší specializací jsou primární okruhy tepelných čerpadel. 

Provádíme poradenskou a projekční činnost v oblasti návrhů primárních okruhů pro projektanty,  architekty, stavební projektanty, vrtné firmy i investory. 

Naše působnost v oblasti projekce zahrnuje jak malé rodinné a bytové domy, tak velké soubory obytných budov (nově vznikající energeticky efektivní vesnice), administrativní budovy, výrobní závody, haly a v neposlední řadě i veřejné budovy jako jsou školy, školky, obecní úřady apod.

Profesionální plánování a projektování je předpokladem pro realizaci efektivního a bezporuchového systému mělké geotermie.

Přeneste na nás zodpovědnost a rizika spojená s návrhem systémů, které vyžadují znalost problematiky.

Od roku 2006 spolupracujeme se společností geoENEGRIE Konzept, která je garantem správného dimenzování a návrhů v Německu.  

STUDIE VYUŽITELNOSTI / PROVEDITELNOSTI

Technické a ekonomické posouzení investičního záměru.

PRŮZKUM A TESTOVÁNÍ THERMAL RESPONSE TEST

Testování vrtů v ČR jsme zavedli jako první již v roce 2008.

DIMENZOVÁNÍ PRIMÁRNÍCH OKRUHŮ

Dimenzování systémů zemního tepla a chladu je nejzásadnější částí projektu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Využijte našich zkušeností v oblasti legislativních požadavků a tech. řešení.

TECHNICKÁ OPONENTURA

Určená zejména pro investory, ale také architekty a vedoucí projektanty.

OSOBNÍ KONZULTACE

Využijte našich specialistů na oblast geotermie pro osobní konzultace. 

AUTORSKÝ DOZOR

Dohlížíme aby realizace proběhla v kvalitě navržené projektem. 

MONITORING

Monitoring provozu systémů je zásadní pro vysokou ekonomiku provozu.