Upravit stránku

Tepelná čerpadla jsou moderní, stále oblíbenější zdroj tepla i chladu a jejich prodej rok od roku stoupá. Využití nacházejí nejen u malých staveb typu rodinného domku, ale stále častěji i u velkých administrativních, nákupních, skladových, průmyslových a jiných objektů. Je vhodné tepelná čerpadla navrhovat i jako zdroj tepla pro bazény a wellness centra? Podívejme se na toto téma detailněji.

Vlivem značných nároků na dodávku tepla tak pro objekty bazénových hal a wellness center vychází počet i hloubky vrtů zpravidla vždy větší, než je tomu v sektoru administrativních či bytových staveb. Geotermální vrty se v dnešní době běžně umisťují i pod samotné objekty bazénových hal, čímž značně snižují požadavky na velikost pozemku potřebnou pro stavbu. Výhodou správně dimenzovaného systému země–voda s geotermálními vrty jsou jednoznačně jeho téměř konstantní výkon a účinnost v průběhu celého roku. Nevýhodou mohou být vyšší investiční náklady spjaté s potřebou většího počtu vrtů.

Tepelná čerpadla typ vzduch–voda

Dalším systémem jsou tepelná čerpadla vzduch–voda, která bývají umístěna na střeše objektu (při kompaktním provedení), nebo jsou venku umístěny pouze kondenzační jednotky (při splitovém provedení). Jak už název napovídá, soustava čerpá energii z venkovního vzduchu, a tak je logické, že vzhledem ke změnám venkovních teplot nejsou jejich výkon a účinnost konstantní. Tento systém je nejvýhodnější provozovat v období od jara do podzimu, kdy teplota vzduchu neklesá pod zhruba 5 °C. Při nižších teplotách už účinnost tepelných čerpadel značně klesá a dochází k námrazám, které v celoročním hodnocení významně snižují účinnost systémů.

Kombinace systémů tepelných čerpadel

Vzduchová a zemní tepelná čerpadla si často konkurují a dochází k jejich srovnávání s ohledem na popsané výhody a nevýhody. V provozu bazénových hal a wellness se však vzhledem ke značné celoroční potřebě tepla nabízí možnost kombinace obou typů. Správný návrh povede k zajištění maximálně efektivního provozu v průběhu celého roku s ohledem na prostorové požadavky a investiční náklady. Systém zemních tepelných čerpadel s geotermálními vrty je vhodné navrhnout pro pokrytí plného výkonu v období od listopadu do března, kdy jsou energetické požadavky nejvyšší. Vzduchová tepelná čerpadla naopak pokryjí letní měsíce, kdy je jejich účinnost velmi vysoká a nehrozí energetické ztráty spjaté s jejich namrzáním. V letním období vrtné pole není zatíženo a regeneruje se tak, abychom jej v zimě mohli znova vytížit. Možnou výhodou vrtů je i jejich letní využití k pasivnímu chlazení, kterým za pouhou cenu oběhových prací získáme velké množství chladu pro zvýšení komfortu návštěvníků. Kombinací obou systémů značně snížíme metráž navržených vrtů a celek bude investičně mnohem levnější. Pro ekonomické vyhodnocení investičního záměru je vždy vhodné provést studii proveditelnosti, která dané varianty vyhodnotí s ohledem na konkrétní podmínky provozu, jako jsou velikost objektu, lokalita, doba provozu, přidružené provozy apod.

SPRÁVNÝ PROJEKT PRO BAZÉNY

Při projektování systému tepelných čerpadel je vždy nutné brát ohled na jejich specifika. Aby soustava pracovala co nejefektivněji, je vhodné zajistit optimální pracovní teploty, a to jak na straně zdroje tepla (vzduch, země), tak na straně dodávky tepla. Pro zajištění nejvyšších účinností je vhodné uvažovat s maximálními výstupními teplotami okolo 45 °C, kdy jsou tepelná čerpadla schopna pracovat s účinností COP dosahující až hodnoty 4,0. S tím samozřejmě souvisí i návrh celé otopné soustavy ve smyslu velikosti výměníků pro vzduchotechniku, ohřev bazénové vody apod. Specifikem bazénových hal je také velké množství teplé odpadní vody, kterou je možné energeticky využít – vychladit před jejím definitivním odvedením do systému kanalizace. I tak lze zvýšit účinnost tepelných čerpadel. Bazénové haly a wellness provozy jsou energeticky značně náročné stavby, ve kterých je cena za teplo jedním z rozhodujících faktorů vzhledem k jejich hospodárnému užívání. Aplikací tepelných čerpadel jsme schopni značně snížit každoroční provozní náklady a zároveň zvýšíme tržní hodnotu nemovitosti.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k zajištění své funkčnosti a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s jejich využívaním. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti