Upravit stránku
07. 12. 2016
Jsme spolupořadatelem dnes již známého odborného semináře, na kterém vám za nás představíme nejen moderní technologie tepelných čerpadel...

NOVÉ ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE 2017 PRO RODINNÉ DOMY, VEŘEJNÉ, PRŮMYSLOVÉ A KOMERČNÍ BUDOVY 

VYTÁPĚNÍ – CHLAZENÍ – VĚTRÁNÍ – DECENTRÁLNÍ KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTŘINY – AKUMULACE TEPLA A CHLADU DO HORNINOVÉHO MASIVU

Pořádající firmy GEROtop, Zehnder a OnSite Power si Vás dovolují pozvat na odborný seminář zaměřený na moderní technologie pro vytápění, chlazení a větrání budov, včetně ekonomické výroby tepla a elektřiny v objektech. Problematika dnešních utěsněných staveb a návrhu systému větrání pro novostavby a rekonstrukce, trendy v navrhování úsporných soustav s plošným sálavým vytápěním a chlazením, komplexní řešení pro rodinný dům (vytápění – chlazení – větrání) a v neposlední řadě moderní mikrokogenerační jednotky pro lokální efektivní výrobu tepla a elektřiny přímo v místě spotřeby, akumulace vyrobeného tepla a chladu do horninového masivu pro následné využití, jsou jen některá ze zajímavých témat z programu semináře.

PROGRAM SEMINÁŘE:
8.30 - Prezence účastníků
9.00 - Zahájení semináře

GEROtop
Příprava vybudování systému vrtů pro tepelná čerpadla – ekologické vesnice, komerční budovy
Akumulace tepla a chladu do horninového masivu s nejnižšími pořizovacími náklady
Prostupy konstrukcemi pro rozvody vytápění, vody, plynu a kabelů
Nářadí ROLLER a HURNER pro instalace TZB

ZEHNDER
Nová generace inteligentních větracích jednotek s rekuperací tepla Zehnder ComfoAir Q. Inovativní patentovaná technologie. Vyšší energetická účinnost. Snadný návrh, instalace a zprovoznění pro perfektní provoz. Jednoduchá integrace do chytrých budov. Prodej od 1. 1. 2017
Dimenzování sálavého stropního vytápění a chlazení s vysokou úsporou provozních nákladů a maximálním komfortem. Kalkulačka návratnosti.
Novinky moderních bytových těles a koupelnových radiátorů

ONSITE POWER
Moderní mikrokogenerační jednotky – efektivní zdroj tepla a elektřiny umístěný v objektu klienta
Inovativní přístup OnSite Power s financováním projektu a převzetím odpovědnosti za provoz zdroje
Typické aplikace a příklady realizací s vyhodnocením ekonomiky provozu

13.00 - Diskuse, závěr semináře

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
16. ledna 2017 Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
17. ledna 2017 Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6
18. ledna 2017 Zlín – Hotel Moskva, Nám. Práce 2512
19. ledna 2017 Brno – Hotel International, Husova 16
23. ledna 2017 Ústí nad Labem – Hotel Vladimír, Masarykova 36
24. ledna 2017 Plzeň – Plzeňský Prazdroj – Konf. a spol. centrum Secese, U Prazdroje 7
25. ledna 2017 České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
26. ledna 2017 Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účast na semináři je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení. Pořadí přednášek se bude na
jednotlivých místech konání seminářů měnit.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.


Přihlášku na seminář odešlete nejpozději 1 týden před konáním semináře:
on-line přihláška: www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz


poštovní adresa: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1


Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Stáhněte si prezentaci zde...

 

Seminář STP + přihláškapdf297.22 KB

Stáhněte si bližší informace o semináři, včetně přihlášky