Upravit stránku

Oblasti, kde je dostatečné množství spodní vody o požadované kvalitě, v místech na březích řek, jsou vhodné pro využití obnovitelné energie z vody.

Čerpáním vody a jejím ochlazováním, nebo naopak zahříváním můžeme tuto energii využít pro vytápění a chlazení objektů.

Jde o systém otevřený a náchylný na vnější vlivy, a proto je jedním z nejnáročnějších na průzkum a následný návrh.

Pečlivá testovací a projekční příprava je vykoupena nevyčerpatelným zdrojem energie. 

Máte dotazy k otevřenému systému voda - voda?

  • Vyplněním Města / PSČ se váš dotaz dostane rychleji ke správnému obchodně technickému zástupci, který vás případně kontaktujte pro upřesnění informací.