Upravit stránku

Je tomu již několik let, co obchodní řetězec Lídl přišel s konceptem „nové generace“ výstavby prodejen po území celé naší republiky. Od té doby se již naprojektovalo a postavilo několik desítek prodejen a další jsou průběžně projektovány a stavěny.

 

 • 1

  Každý moderní obchodní řetězec by měl už ze své podstaty nabízet kvalitní sortiment za dobré ceny. Navíc by mu neměly být lhostejné enviromentální otázky a věc udržitelnosti životního prostředí. Proto je důležité se i k otázce výběru vhodného systému vytápění/chlazení postavit odpovědně a vybírat kvalitní cenově dostupné řešení, které v kombinaci s vhodným zdrojem energie bude klást důraz na efektivní a šetrné hospodaření s energiemi.

  Průmyslové podlahové vytápění/chlazení Lowatec v prodejnách

  Jedním z pilířů energetické hospodárnosti a efektivity nově řešených prodejen je samotný koncept vytápění a chlazení. Optimální řešení je kombinace velkoplošného průmyslového vytápění/chlazení Lowatec se zdrojem tepla v podobě tepelných čerpadel.

  Systém Lowatec je typ velkoplošného podlahového vytápění/chlazení, který je tvořen samotnými smyčkami/okruhy potrubí z materiálu PE-Xa dimenze d25 a d20 kotvené na KARI sítě ve skladbě betonové podlahy. Potrubí je tak zalito v betonové vrstvě cca 150 – 200 mm, což má významný dopad na vlastnosti, tepelnou setrvačnost a stabilitu celého systému. Jednotlivé okruhy jsou dále svedeny do systému rozdělovače/sběrače, ve kterém se hydraulicky vyváží a nastaví přesně dle projektu.

  Pro hydraulické zapojení jednotlivých smyček se používá tzv. systém Q4, který umožní značné snížení počtu napojovaných okruhů, což se příznivě projeví menším počtem rozdělovačů/sběračů a tím i nižšími investičními náklady. Systém využívající tohoto zapojení je pak schopen pojmout až 6 000 m2 vytápěné/chlazené plochy na 1 rozdělovač/sběrač.

  Půdorysně je systém Lowatec v projektech prodejen rozčleněn na prostor samotné prodejny a prostor vstupního lobby s pokladnami. Obě tyto části bývají napojeny na vlastní rozdělovač/sběrač a je tak možné vytvářet vhodné klima jak v prostoru obchodu – nakupující lidé v pohybu, tak v prostoru pokladen – sedící personál.

  S ohledem na velkou teplosměnnou plochu podlahy je možné využívat pro vytápění objektu nízkoteplotní spád s maximální teplotou kolem 40 °C (spád 40/35 °C) při návrhových podmínkách dané lokality. V letním období zase není třeba výroby „ostré“ chladící vody se spádem např. 6/12 °C, pro dokonalý komfort i v letních tropických dnech si vystačíme s teplotami kolem 16-18 °C (spád 16/19 °C). Teplotně-vlhkostní mikroklima v celém objektu je hlídáno pomocí sofistikovaného systému MaR s teplotními čidly v podlaze, prostorovým termostatem a venkovním ekvitermním čidlem. Tyto tepelné spády, v kombinaci s tepelnými čerpadly a sofistikovanou regulací, jsou zárukou ekonomického a vůči životnímu prostředí šetrného provozu.

  podlahové vytápění prodejen
  rozdělovače vytápění a chlazení LoWaTec

  Tepelná čerpadla jako zdroj energie

  S ohledem na výše uvedené teplotní spády je velmi ekonomicky výhodné tento systém napojit na zdroj tepla/chladu v podobě tepelných čerpadel. V některých prodejnách u nás se často využívá systém kompaktního reverzibilního TČ vzduch – voda, který je umístěn v bezprostřední blízkosti objektu (na střeše nebo v krytých přilehlých boxech). V zahraničí se spíše aplikují systémy TČ země – voda, které jsou svojí ekonomikou provozu ještě o stupeň nebo spíše dva stupně účinnější. V zimě totiž mají k dispozici zdroj v podobě geotermálních vrtů o teplotě prostředí rámcově 10 – 13 °C, což se v porovnání s mrazivým vzduchem v zimním období nelze srovnávat. V létě má pak tento systém ještě větší trumf, a sice možnost pasivního chlazení (volné bez kompresorové chlazení kapalinou z vrtů) s účinností řádově 20 – 30 x vyšší než u systému vzduchových tepelných čerpadel. Oba tyto zdroje však plní jeden zásadní požadavek a sice vytápění i chlazení v jednom zdroji energie.

  Hlavní výhody systému vytápění / chlazení

  Výhod nabízí tento koncept vytápění/chlazení hned několik. Když se odrazíme od samotného nadpisu, jde o jeden systém/zařízení, které slouží jak pro vytápění, tak pro chlazení (jak zdroj, tak distribuce energie). Není tedy třeba řešit dva zdroje energie a dva způsoby přenosu energie do objektu. V rámci průmyslového podlahového vytápění/chlazení vše obstará jedno zařízení, přičemž přenos tepla i chladu probíhá díky sálavé složce sdíleného tepla velmi stejnoměrně bez nepříjemného rychlejšího proudění vzduchu, lokálních výkyvů teplot a bez víření prachu. Také křivka teplotního gradientu teploty v prostoru bývá, v porovnání s „klasickými“ způsoby vytápění podobných prostor, mnohem příznivější a přibližuje se teoretickému optimu. Další nespornou výhodou tohoto systému je prostorová variabilita, rychlost instalace a prakticky bezúdržbový provoz. Vzhledem k napojení na jediný zdroj tepla/chladu v podobě tepelného čerpadla je tak nutné servisovat pouze jedno zařízení, nikoliv zdroj tepla a chladu zvlášť.

  Dimenzování systému – dominuje požadavek chlazení

  Jak již bylo několikrát zmíněno, systém průmyslového podlahového vytápění Lowatec slouží pro vytápění i chlazení objektů. Co však možná některé čtenáře překvapí, tak určujícím parametrem pro návrh systému jsou právě požadavky chlazení, respektive tepelná zátěž. Přenášený výkon chlazení je hlavním kritériem pokládky a hydraulického řešení celé soustavy. Nejde jen o komfort samotných zákazníků a personálu, ale také o hygienické požadavky zajišťující trvanlivost a čerstvost nabízených potravin. Z pohledu vytápění se tak zdá navržená metráž potrubí „předimenzovaná“, což ovšem rozhodně není na škodu. Tento fakt nám na druhé straně umožňuje nižší tepelný spád vytápění, který v kombinaci s tepelným čerpadlem výrazně sníží provozní náklady (vlivem vyšší účinnosti výroby tepla COP). Zvyšující se požadavky na chlazení halových objektů jsou vlivem vývoje klimatu v našich zeměpisných šířkách stále více patrné. A do budoucna je třeba s tímto požadavkem počítat se stejnou přirozeností, jako s požadavkem na vytápění.

  průmyslové vytápění hal LoWaTec
  Podlahové vytápění v prodejně Lídl

  Projektování, stavební připravenost a montáž

  Stejně jako u jiných objektů a v jiných profesích, i zde platí, že čím lepší projekční a realizační příprava, tím snazší, rychlejší a kvalitnější montáž a finální produkt. Velký důraz tak klade naše oddělení Lowatec na úvodní diskuze, studie a konkrétní požadavky investora. Ve spolupráci a v koordinaci s ostatními projektanty poté vzniká konkrétní projektová dokumentace s přesnými kladečskými výkresy, řezy uložení a koordinací umístění jednotlivých rozdělovačů/sběračů. Celý systém je důkladně komunikován se stavební i statickou částí projektu ve smyslu skladby podlahové konstrukce (vedení ostatních sítí, zatížení podlahy, finální povrch atd.), únosnosti podlahy, dilatačních spár apod. Vzhledem k systémovému řešení jednotlivých prodejen jsou již veškeré detaily řešení několikrát projekčně i montážně vyřešeny, čímž se zvyšuje rychlost a efektivita instalace. Ta při optimální stavební připravenosti – položené tepelné izolaci v podlaze s podlahovou folii a položenými KARI sítěmi zabere pouhý 1 týden (pro plochu cca 1700 m2). Je samozřejmě třeba dobré koordinace na stavbě pro naplánování a sled jednotlivých prací.

  Pokud zvažujete nebo projektujete stavbu halového objektu ať už za účelem skladu, obchodu, výroby, kombinovaného provozu (administrativa, výroba, sklad) a chcete se osobně přesvědčit o kvalitě vnitřního mikroklima, navštivte jednu z našich referenčních budov. Kompletní seznam referencí a informací naleznete přímo na webových stránkách www.lowatec.cz. V případě zájmu, dotazů nebo potřeby konzultace nás neváhejte kontaktovat.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k zajištění své funkčnosti a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s jejich využívaním. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti