Upravit stránku

Nově budovaná ekologická vesnice Nebřenice poblíž Prahy vsadila na technologii tepelných čerpadel. 500 hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla zásobují teplem a chladem celou vesnici. Společnost GEROtop se na tomto projektu podílela projekčními pracemi, průzkumem, testováním a následným průzkumem. Jde zatím o nejkomplexnější využívání vrtů s tepelnými čerpadly v ČR.

 • 1
  tepelná čerpadla Nebřenice
  Měřicí aparatura pro polní zkoušku tepelné vodivosti hornin – Thermal Response Test (obr. 2)

  Ekologická vesnice Nebřenice

  Nová vesnice s důrazem na kvalitu života vzniká v Nebřenicích ve Středočeském kraji 6 km jižně od Prahy. Odlehlost městských inženýrských sítí umožnili využít nové technologie.

  Moderně řešené stavby nové vesnice jsou svou koncepcí nízkoenergetické. Avšak vzdušné konstrukce plná skleněných velkoformátových prvků mají požadavky jak na vytápění, tak na chlazení. Technologie tepelných čerpadel s vrty poskytuje komfortní a levnou dodávku tepla a chladu. V konečné fázi bude v místě realizováno 500 hlubinných vrtů, které budou zásobovat jak rodinné domy, tak obecní infrastrukturu.

  Prezentace projekčních prací představí průzkum, testovací práce a následné průzkumy, které mají zabezpečit udržitelnost vrtů po dobu životnosti staveb. Numerické výpočty byly doplněny o 3D modelace šíření tepla a chladu v horninovém masivu v průběhu budoucích 25–50 let. Výstupy následně sloužily zpět architektům k zapracování změn, které se projevily na tepelněizolačních vlastnostech objektů. Díky těmto postupům bude zajištěno bezpečné zásobování teplem a chladem celého nově vznikajícího projektu.

  Průzkum tepelné odezvy vrtů

  Vzhledem k rozsahu celé akce byly pro celou lokalitu vybrány tři body pro umístění průzkumných vrtů. Byla snaha zmapovat geologický profil celé lokality. Průzkumné vrty tvoří téměř rovnostranný trojúhelník. Toto uspořádání je ideální pro přesnější data následného 3D modelu.

  Průzkumné vrty se realizují se záměrem získat přesnou představu o geologickém profilu, počtu zasažených zvodní, jejich mocnosti.

   

  Vrtání musí být také efektivní a musí mít ekonomický smysl. Proto pokud se při průzkumu narazí na geologické anomálie, které vrty prodražují a zpomalují vrtání, zvažuje se, zda pokračovat dále, nebo průzkumné práce zastavit a pracovat pouze s efektivně realizovanou hloubkou vrtů.

  Na lokalitě Nebřenice se podařilo všechny 3 průzkumné vrty dokončit do plánované maximální hloubky 150 m. Současné dostupné technologie v ČR již umožňují vrtat vrty pro tepelná čerpadla do hloubek 200 – 300 m. U tohoto projektu se tak hluboké vrty neplánovaly.


  Teplotní profil vrtu

  Návrhy systémů zemního tepla se opírají z velké míry o těžení energie, tepla, které je naakumulované v zemním masivu. Pro výpočty je tedy velmi zásadní původní neovlivněná teplota. Pro zjištění této hodnoty se vrt „loguje“ v celém svém profilu a z průměrných naměřených hodnot vychází neovlivněná teplota podloží, která je zásadní hodnotou pro další dimenzování vrtů.


  Tepelná vodivost horninového masivu

  Průzkumné vrty jsou plnohodnotné vrty pro tepelné čerpadlo včetně vystrojení výměníkem z PE 100-RC a tlakové injektáže. Vrt musí být proveden ve vysokém standardu tak, aby výkon vrtů byl maximální. Průzkumné vrty jsou vystrojeny systémem GEROtherm 4 x 32 a meziprostor mezi výměníkem a stěnou vrtu je tlakově vyplněn směsí se zvýšenou tepelnou vodivostí Calidutherm EKO (2,0 WmK).

  Každý z vrtů byl postupně napojen na měřicí aparaturu, která vrty zatížila tepelným výkonem 7150 W. Záznam průběhu Thermal Response Testu se dále vyhodnocuje a výsledkem je průměrná tepelná vodivost jednoho metru konkrétního vrtu.

   

  Naměřená průměrná neovlivněná teplota průzkumných vrtů (tab. 1)

  3D model kontroluje ochlazení podloží

  Data z průzkumných vrtů posloužila jako vstupní informace pro návrh 3D modelu celé lokality. Plánovaná výstavba nové vesnice obsahuje mnoho solitérních budov, ale také soubory objektů, jako řadové domy, bytové domy a objekty občanské vybavenosti.

  Každý z objektů má zcela jiné energetické potřeby tepla, chladu a energie pro přípravu teplé vody. Aby zemský masiv pod lokalitou Nebřenice zůstal energeticky udržitelný, bylo zapotřebí celou oblast simulovat ve 3D prostředí. Jedině tak bylo možné zanést všechny objekty s vrty a porovnávat vzájemné ovlivňování různě používaných vrtných polí. 3D model je stále „živým“ podkladem, který se neustále doplňuje o objekty, které se na lokalitě teprve plánují. Současný simulovaný stav je vidět na obrázku 03.

   

  3D model odhalil ohrožená místa, která by s výhledem na 25 až 50 let provozu, vykazovala značné snížení teploty v okolí vrtných polí. Jednalo se především o vrtná pole R5 a R6, která slouží bytovým domům. U bytových domů je výrazně větší odběr tepla než u standardních smíšeně využívaných objektů. Hlavní měrou se podílí požadavek na přípravu teplé vody.

  Vrtné pole
  Oblasti vrtných polí, které simuloval 3D model (obr. 3)
  teploty vrtného pole
  Průběhy teploty v okolí vrtného pole v okolí objektů R1 až R8 (°C) – simulace 25 let (obr. 4)

  S rostoucí vzdáleností od centra vrtného pole postupně zaniká kolísání vlivem cyklického provozu TČ a snižuje se rovněž míra celkového tepelného ovlivnění hornin. Ve vzdálenosti 15 m od centra vrtného pole objektu č. 15 dosahuje pokles teploty cca 2 °C, ve vzdálenosti 25 m cca 1 °C a ve vzdálenosti 45 m se jedná o zhruba 0,5 °C.

  Nejvyšší míru ovlivnění tepelného pole v rámci simulované lokality po 25 letech vykazují oblasti R1 a R4 (rodinné vily), kde průměrný pokles teploty v hloubce 20 m nepřesahuje 3,5 °C – oproti současné neovlivněné teplotě 10 °C. To je dáno tím, že u lokalit R1 a R4 se v rámci modelu nepočítalo s chlazením – tedy regenerací vrtných polí.

  I přes velmi optimistické výsledky modelového řešení je třeb upozornit, že ani po 25 letech nedojde k úplnému ustálení tepelného pole, ale bude pokračovat proces postupného ochlazování tepelného masivu. Další pokles teploty již však bude velice pozvolný a celkové konečné snížení teploty po ustálení tepelných poměrů může být o cca 1/3 vyšší, než je prezentovaný stav po 25 letech provozu.

   

  rozložení teploty v okolí vrtného pole
  Plošné rozložení teploty v okolí vrtného pole po 25 letech (°C) (obr. 5)

   

  Simulace potvrdila, že rodinné vily R1 a R4, tedy menší vrtná pole, není pro dlouhodobou udržitelnost nutné regenerovat zpětnou dodávkou tepla do vrtů při letním období. Naopak u velkých vrtných polí R5, R6, R7, R8 a R12 je nutné regeneraci vrtů zajistit, a to optimálně v hodnotě rovnající se odběru tepla z vrtů v zimních měsících. Tato vrtná pole tak budou pracovat do jisté míry akumulačně. Sestrojený nástroj je „živý“ model, který se postupným zpřesňováním bilancí jednotlivých objektů ladí a slouží jako nástroj pro bezpečné dimenzování v dané lokalitě v rámci dílčích projektových dokumentací pro provedení stavby DPS.

  Milan Trs
  GEROtop spol. s r.o.
  Z prezentace Konference
  Alternativní zdroje energie
  2018, 20. a 21. června 2018,
  Kroměříž

Tento web využívá cookies

Tento web používá k zajištění své funkčnosti a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s jejich využívaním. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti