Upravit stránku
TREND MODERNÍ A ATRAKTIVNÍ VÝSTAVBY ZEJMÉNA U VĚTŠÍCH BYTOVÝCH, ADMINISTRATIVNÍCH, HALOVÝCH A PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ JE URČOVÁN NEJEN PŮSOBIVÝM DESIGNEM, ALE TAKÉ EFEKTIVNOSTÍ VYUŽITÍ MATERIÁLU, ENERGETICKOU ÚSPORNOSTÍ A CO MOŽNÁ NEJNIŽŠÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. AKUMULACE ENERGIE DO ZÁKLADŮ MÁ NA DANÁ KRITÉRIA VÝZNAMNÝ VLIV.

Prestiž jednotlivých budov ve smyslu udržitelné výstavby podporují i stále komplexnější certifikační nástroje, které se zejména v zahraničí stávají regionálně uznávaným měřítkem kvality budov. Mezi tyto nástroje patří například programy LEED (USA), BREEM (Velká Británie), GBTool (Kanada), ale i v Česku se prosazující nástroj pro certifikaci budov SBtoolCZ. Systém akumulace energie do  stavebních konstrukcí a  jejich blízkého okolí, tzv. energetické základy (energetické piloty, základové deky, milánské stěny), při svém provozu znač- ně snižuje spotřebu primárních energií a s tím související emise CO2. Tím viditelně přispívá k  výborným výsledkům při certifikačním hodnocení budov.

Budovy po celý svůj životní cyklus spotřebovávají energii a produkují škodlivé látky a odpady. Nejdelší fází životního cyklu budovy je vždy její provoz, při kterém se spotřebovává nejvíce energie pro zajištění tepla, chladu, teplé vody, příjemného klimatu, obecně pohody prostředí. Velikost spotřeb energií a environmentálního dopadu budov lze nejvíce ovlivnit při jejich návrhu, tedy již v počátečních architektonických studiích stavby. Proto je nutné s energetickými základy uvažovat už v prvotních návrzích.

Jedním z rozhodujících kritérií investorů je v první řadě ekonomika celé stavby a to jak z hlediska nákladů na samotnou stavbu, tak z hlediska nákladů na provoz. Výhodou energetických základů budov je možnost maximálního využití těch částí stavby, které je z hlediska proveditelnosti konstrukce stejně nutné realizovat. Tím se značně snižují náklady na realizaci energetických základů a zastavěné území včetně spotřebovaného materiálu na základy budov je mnohem efektivněji využito. Využitím akumulace energie do stavebních konstrukcí lze pomocí tepelných čerpadel velmi levně získat potřebné teplo pro vytápění, přípravu TV, vzduchotechniku apod. a ještě levněji vytěžit energii pro chlazení, která byla naakumulována během topné sezóny. Část energie pro chlazení, zpravidla začátek letního období, lze navíc pokrýt pouze režimem pasivního chlazení (free cooling), tedy pouze za  cenu energie potřebné pro provoz oběhových čerpadel. Díky systému energetických základů, který může být schopen pokrýt až 100 % potřeb energie pro vytápění i chlazení, je budova osvobozena od dalších nutných technologií nebo dodávek energie.

Pokud statika a podloží stavby nevyžaduje pilotové založení stavby nebo je zapotřebí pokrýt větší výkony, realizujeme geotermální vrty hluboké až 200 m, umístěné pod základovou deskou. Tyto geotermální vrty jsou podobně jako energetické piloty schopny akumulovat energii do svého blízkého okolí a jsou tak určeny pro střídavý režim vytápění a chlazení.

Ekonomická návratnost systémů energetických základů budov se dle návrhu může pohybovat v rozmezí 3–5 let. Firma GEROtop zajiš- ťuje kompletní služby v  oblasti energetických základů budov od  prvotních rozvah, studií proveditelnosti a studií ekonomiky provozu až po projektovou dokumentaci a následnou dodávku.

Ing. Pavel Dědina

Příklady námi realizovaných projektů energetických pilot:
název stavbyMultifunkční výšková budova AZ – Tower v BrněLaboratorní centrum Fakulty technologické, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nasazený výkon pro vytápěnícca 160 kWcca 90 kW
nasazený výkon pro chlazenícca 120 kWcca 70 kW
počet energetických pilot10970
rozsah vnějších průměrů energetických pilot0,63–1,2 m0,63–1,2 m

 

zemní teplo gerotop

Tento web využívá cookies

Tento web používá k zajištění své funkčnosti a analýze návštěvnosti soubory cookie. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s jejich využívaním. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti