Ne 04. prosinec 2016
Fultextové vyhledávání
* Povinné pole

 • Při přepravě horkých a studených průmyslových médií potřebujete potrubní systémy s trvalou tepelnou…
 • Dimenzování hlubinných vrtů systémů tepelných čerpadel Podloží může být využíváno jako zdroj tepla, chladu a …
 • Novinkou v nabídce služeb firmy GEROtop je energetická certifikace budov respektující legislativní změny…
 • Připravíme Vám projektovou dokumentaci pro realizaci vrtu. Povolení vrtů k využívání jako zdroj energie pro…
 •   Dokumentace nutná k povolení vrtů pro tepelná čerpadla. Připravíme Vám projektovou dokumentaci k legalizac…
 •   Dimenzování Geotermálních vertikálních vrtů pro TEPELNÁ ČERPADLA GRT - Geothermal Response TestPolní zkouš…
 • Skutečné provozní náklady domácnosti s tepelným čerpadlem země–voda Na internetu i mezi odborníky je stále mn…
 • Testy s tepelnými čerpadly Dlouhodobý a detailní test tepelných čerpadel prokázal, že kvalitní zařízení, kter…
 • Rychle hořící bankovky. Při současném nárůstu cen energií je na dohled doba, kdy v zatepleném rodinném domě u…
 • Považujeme za důležité Vás upozornit na skutečnost, že se na trhu s vertikálními sondami a plošnými kolektory…
 • Na primární okruh není dostatek místa? Řešením pro novostovby jsou geotermální vrty realizované přímo pod obj…
 • Jaký je současný pohled odborníků na moderní vytápění? Drastickým drancováním nerostného bohatství byly v něk…
 • Tepelná čerpadla země-voda odebírají nízkopotencionální teplo okolnímu prostředí, podloží, uzavřeným systéme…
 • Rozpoznám kvalitu potrubí jako laik? Trubky ze speciálního PE firmy GERODUR jsou vyráběny, značeny a ko…
 • Systém energetických pilot GEROtherm Jako zvláštní zdroj tepla, popřípadě akumulátor tepla jsou ve směr…
 • Chlazení průmyslových procesů pomocí horizontálního tepelného výměníku, který je instalován pod parkovištěm…
 • Stavební projekt 12 LOFTS v Praze Bubenči patří mezi malou hrstku povedených nápadů. Snoubí se zde špičková…
 • Tepelná čerpadla jsou tepelné stroje, odnímající teplo z okolního pro­středí a převádějící toto teplo na…
 • Zajímavý pilotní projekt vytápění objektu realizovalo hl.m. Praha v jedné ze svých škol – v Základní uměleck…
 • Při ochraně vysoce komplexních energetických rozvodných vedení - kabelů vysokého napětí - je nutné zohlednit…
 • Vložkovací potrubí LHT® Liner se používá k „vyvložkování“ potrubí, u kterého se přesně neví jeho budoucí…
 • Důležitým výsledkem dlouholeté spolupráce a výzkumu mezi partnery v praxi, kterými jsou technologové a…
 • Potrubí na fermentové vytápění Gerodur PE-Xc  fyzikální zesíťování bez chemikálií -20°C až 95°C v…
 • Tlakové potrubí na vysokou teplotu Gerodur 25/HT určeno pro dodávku tepla z bioplynové stanice svařování n…
 • Tlakové potrubí na bioplyn Gerodur UV - stabilizace nebo barevný dodatečný ochranný plášť položení bez pís…
 • Pokyny výrobce Životnost průmyslového tlakového potrubí na bioplyn společnosti GERODUR je minimálně 100 let d…
 • Jak by měl vypadat geotermální vrt pro tepelné čerpadlo, a proč...        1 - Potřebná hloubka výkopu 2 - Tl…
 • Systém GEROtherm® - Push z kvalitního polyethylenu (PE-HD) s modulárním, robustním designem zabezpečí všechny…
 • Nejvíce namáhaná část celého vystrojení vrtu pro tepelné čerpadlo během zavádění a samotného provozu je…
 • Nová generace vrtů pro tepelná čerpadla Převratné značení délky sondy. Vím kolik metrů je zapuštěno v geote…
 • Koaxiální sondy pro tepelná čerpadla Materiál Pro vnější potrubí se používá polyetylen PE 100-RC, který je od…
 • RC jsou písmena jistoty HAKA.GERODUR je nejvýznamnější výrobce polyethylenových potrubí a geotermálních systé…
 • Injektování vrtů pro tepelná čerpadla Aby přenos tepelné energie na sondu byl co možná nejvíce efektivní, je…
 • Vytápění a chlazení pomocí tepelného čerpadla Pouze geotermální vrty a energetické piloty, jako jediné zdroje…
 • Tepelné čerpadlo s plošným kolektorem od GEROtopu Zemní plošný kolektor představuje registr potrubí uložený v…
 • GEROtherm Erdreichkollektor PE-GT Při výrobě se kontroluje ultrazvukem celá stěna potrubí. Absolutně tak padá…
 • GEROtherm Erdreichkollektor FAST PE-GT-RC Úspora investic při realizaci plošného kolektoru pro tepelná čerpad…
 • 5. generace geotermální vertikální sondy se systémem GEROtherm®-PushVideo z instalace sondy     Hlavní rozdíl…
 • Klasické zemní tepelné sondy z vysokohustotních polyetylenů jsou již desítky let instalovány jako vložky vrtů…
 • Při zapouštění vystrojení do vrtu se postupně instalují vymezovací díly, které zajišťují souměrné uspořádání…
 • Materiál Pro vnější potrubí se používá polyetylen PE 100-RC, který je odolný proti vzniku trhlin a odolný…
 • Při výrobě kolektoru GEROtherm PE-GT se kontroluje ultrazvukem celá stěna potrubí. Absolutně tak padá možnost…
 • Geotermální systém GEROtherm® je jako první systém svého druhu kontrolován na jakost institutem Süddeutsche…
 • Energetické piloty Využití základů budov pro akumulaci energie je investičně i provozně nejvíce úspornou vari…
 • Geotermální energetický koš - GEK Aplikace, kde není prostor pro klasický zemní plošný kolektor a není možné…
 •  Sběrné jímky pro primární okruhy tepelných čerpadel Sběrné jímky slouží ke sdružení jednotlivých větví primá…
 • Stavím dům, chtěl bych tepelné čerpadlo, ale nemám na něj zatím peníze. S touto myšlenkou opouští mo…
 • Rozdělovače a sběrače pro primární ohruhy tepelných čerpadel  Rozdělovače a sběrače (R/S) slouží ke sdružení…
 • Snížení počtu větví u primárního okruhu tepelných čerpadel Pro snížení počtu větví primárního okruhu tepelnýc…
 • Elektrotvarovky pro primární okruhy tepelných čerpadel Široký sortiment elektrotvarovek umožní provádět i tva…
 • Svářecí technika HÜRNER Díky neustálému zlepšování a progresu svářecí techniky spolu s citlivým vnímáním potř…
 • Výhody systému tvarovek iJOINT - všechny dimenze (d 20 – 110 mm) s tlakovou odolností PN 16 (AN od d 75 pouze…
 • Bezpečné těsnící systémy pro potrubí a kabely Průchodky pro potrubí a kabely slouží pro prostup (průnik) potr…
 • Při realizaci novostavby je nutné řešit technologické prostupy do objektu pro potrubí. Pokud se prostupy do o…
 • Předizolované potrubí jsou určena pro bezkanálové a nadzemní rozvody tepla, chladu, pitné teplé vody,…
 • Domovní připojovací systém na inženýrské sítě a okruhy tepelných čerpadel Při realizaci novostaveb je nutné d…
 • Izolační hadice ze syntetického kaučuku pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku Základní parametry: Izola…
 • Ochranné potrubí KORUFLEX z PE - vrapované (korugované) Používá se pro ochranu kabelů a potrubí uložených v z…
 • Průtokové regulátory pro primární okruhy tepelných čerpadel Dodáváme samostatně, ale standardně jsou součástí…
 • Kulové kohouty - modrý ovládací prvek- snadná instalace a případné vyjmutí kohoutu- kulový těsný uzávěr z PVC…
 • Přechody z PE potrubí na kovový závit jsou v primárním okruhu tepelných čerpadel častým řešením (kotelna -…
 •   Aby veškerá vedení od tepelného čerpadla byla uložena v pružných úchytech, doporučujeme použití k tomu urče…
 • SENTINEL X100 - inhibitor pro systémy ústředního vytápění Přípravek Sentinel X100 byl vytvořen jako víceúčelo…
 • GEROfrost GEROfrost je teplonosná antikorozní kapalina s nízkým bodem tuhnutí a je určena pro primární okruhy…
 • Využijte našich zkušeností a vyzkoušejte plnící pumpu 140 XL, která je určená speciálně pro plnění primárního…
 • Systém tepelného čerpadla země-voda obsahuje mnoho částí, které vyžadují po určitém čase údržbu, tak aby sys…
 • GeoPump STOCK BIG 400 (výkon: 5 - 80 l/min, příkon 5,5 KW , napětí 220 V, váha 139 kg) Při použití směsí Fis…
 • Fischer GeoSolid Aby přenos tepelné energie na sondu byl co možná nejvíce efektivní, je klasický materiál pro…
 • Tmel plast - plast / plast - kov Materiál pro těsnění trubkových závitů, Ideální pro závitové spoje plast/pla…
 • Výstražná páska do výkopu, nebo také zelená trasová fólie, chrání potrubí před následným porušením při…
 •  RCprotect je nové potrubí určené pro pokládku bez pískového lože pro plyn, vodu a odpadní vodu. Materiál pou…
 • Dimenzování a výpočty vrtů pro tepelná čerpadla Lehko je na mysli těm, kteří neznají problematiku výpočtů zis…

Zpět


Aktuálně

Top výrobky
 • Vertkální sonda
  znaceni_delky_na_GVS.jpg
Partneři
Počasí